Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

HR-Coaching voor teams

Teamontwikkeling; naar een nieuw niveau van effectiviteit

TEAM: Together Everyone Achieves More

Een team bestaat per definitie uit diverse persoonlijkheidstypes, elk met een eigen stijl. Het balanceren van deze diversiteit speelt een grote rol bij het creëren van effectieve teams. Teamontwikkeling is daarbij een belangrijk instrument. Invloed op de groep begint bij het individu: wanneer ieder teamlid inzicht heeft in zichzelf en zijn of haar verhouding tot anderen, dan zal dit de effectiviteit van het gehele team ten goede komen. Zelfinzicht is de sleutel tot succes bij persoonlijke en teamontwikkeling. Ik maak hiervoor onder andere gebruik van het Insights Discovery Profiel.