Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

HR-Consultancy

Goed personeelsmanagement is een duidelijke taak voor lijnmanagers.

Mensen maken uw organisatie. En als ondernemer creëert u waarde door de juiste mensen in dienst te nemen, goed voor uw mensen te zorgen en de medewerkers doelmatig en efficiënt in te zetten.

De processen die bij goed personeelsbeleid van belang zijn kunnen echter tijdrovend zijn en vragen om specifieke kennis en ervaring.

MakkieMax geeft u inzicht en advies en helpt u met de opzet van:

HR-Businessplan

Organisatiehandboek

Arbeidsvoorwaardenbeleid

Beoordelingssysteem

Het Nieuwe Werken