Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

Beoordelingssysteem

Het functioneren van uw personeel beoordelen is essentieel om uw organisatie gezond te houden, maar blijkt in praktijk vaak lastig.

MakkieMax stelt een duidelijk beoordelingssysteem voor u op.

Beoordelingsgesprekken zijn een middel voor managers om het functioneren en de motivatie van de medewerkers te optimaliseren. Het is ook van nut bij het (her)formuleren van arbeidsvoorwaarden als salaris en promotie. Het systeem kent 2 fases.

Functioneringsgesprek

In dialoog tussen leidinggevende en medewerker wordt gekeken naar de stand van zaken. Er worden afspraken gemaakt om de invulling van de functie en het behalen van de vooraf gestelde doelen te optimaliseren.

Beoordelingsgesprek

De leidinggevende geeft een analyse van hoe hij/zij tegen het functioneren aankijkt (inzet, resultaten, invulling enz.) en geeft een waardeoordeel, in het algemeen of per taak. Vaak aan de hand van criteria die voor de organisatie en diverse functies zijn vastgesteld. Tijdens dit gesprek kan ook worden gekeken of de afspraken zijn gehaald die gemaakt zijn in het functioneringsgesprek.

 

MakkieMax maakt gebruik van een transparant systeem gebaseerd op duidelijk herkenbare prestatieindicatoren.

Multi-Source feedback en feedback op het eigen functioneren door de medewerker zelf zijn onderdeel van het proces.