Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

HR-Businessplan

Middels een heldere sterkte- / zwakteanalyse kan duidelijkheid verkregen worden in de huidige situatie. Een goede gap-analyse en het formuleren van uitdagingen en mogelijkheden kunnen vertaald worden in een plan van aanpak.

MakkieMax ondersteunt u bij het opstellen van een HR Business Plan.

Daarbij zullen onderwerpen als strategische personeelsplanning en arbeidsvoorwaardenbeleid aan de orde komen.