Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

Successieplanning

Veranderingen in de markt stellen vaak nieuwe eisen aan de invulling van sleutelposities in de organisatie. Een goede opvolging in kritische functies is essentieel voor de organisatie.

MakkieMax helpt u de juiste mensen op de juiste plaats te benoemen

Zaken als complexiteit van de functie, beschikbaarheid van talent binnen of buiten de organisatie komen aan de orde. En waar nodig maken we een ontwikkelplan voor interne talenten.

–     Voor welke uitdagingen staat de organisatie

–     Wat is de strategie van de organisatie

–     Wat betekent dit voor de competenties in de sleutelposities

–     Hoe complex is het deze functies middels intern doorstroming of externe recrutering in te vullen

–     Hoe plannen we de ontwikkelling van eigen talent over meerdere jaren?

Het is een toekomstgericht proces waarbij flexibiliteit nodig is om goed te kunnen meebewegen met ontwikkelingen in de markt of binnen de organisatie.

MakkieMax helpt u de juiste mensen op de juiste plaats te benoemen. Ontdek welke kwaliteiten en talenten u al in huis heeft en leer deze te benutten. En waar nodig vinden we extern de goede talenten.