Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

Insights Discovery

Insights Discovery is gebaseerd op de persoonlijkheidstypologie van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung.

Individu

Zelfinzicht is de sleutel voor succes bij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Inzicht in jezelf

Hoe kom ik over op anderen? Hoe kan ik mijn sterke en zwakke punten onderkennen en op welke vlakken kan ik mij verder ontwikkelen?

Inzicht in anderen

Herkennen van gedragsstijlen van anderen en het inzien van de waarde hiervan. Hoe kan ik leren om effectief op de behoeften van anderen in te spelen?

Afstemmen en verbinding maken

Als je de behoeften van anderen beter begrijpt kun je er beter op inspelen. En hoe leer je je eigen gedrag zodanig af te stemmen dat je een krachtige verbinding met die ander kan maken?

 

MakkieMax ondersteunt je bij het genereren van een Insights Discovery profiel en het onderzoeken van strategieën die je kunt inzetten in de omgang met mensen die anders en soms zelfs “moeilijk” zijn.